Associar-se

Com formar part de l'Associació de la fusta estructural

Associar-se

A la Associació de la fusta estructural

L’associació integra empresaris, entitats o treballadors autònoms o per compte propi que tinguin treballadors al seu servei, que voluntàriament sol·licitin el seu ingrés i entre les activitats principals es trobin:
  • La mecanització industrial i/o muntatge d’estructures de fusta (Socis de ple dret)
  • Qualsevol activitat complementària o afí a la mecanització industrial i muntatge d’estructures de fusta, incloent aquelles activitats que utilitzen la fusta estructural pels seus propis fins. (Socis adherits)
Per associar-se cal descarregar el full de sol·licitud d’incorporació omplir-lo i enviar-lo amb els documents indicats a afe@afe.cat
o al fax. 973 27 21 82