Associats

L’associació integra empresaris, entitats o treballadors autònoms o per compte propi del sector que tinguin treballadors al seu servei.

Associats

L’associació integra tots els empresaris, entitats o treballadors autònoms o per compte propi del sector que tinguin treballadors al seu servei.