Qui som?

L’Associació catalana de la Fusta Estructural (AFE)

Qui som?

L’Associació catalana de la Fusta Estructural (AFE)

L'AFE és l’entitat que agrupa empreses i professionals que es dediquen a la mecanització industrial i el muntatge d’estructures de fusta, així com també a les seves activitats complementàries, com la comercialització de productes i els serveis d’enginyeria entre altres.

L’AFE té la funció de promoure i defensar l’ús de la fusta com a material estructural, amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament.
  • Defensar, representar i promoure els interessos de caire comercial, econòmics, socials, i tècnics dels seus associats.
  • Promoure i fomentar el prestigi, l’harmonia i la col·laboració entre els seus membres.
  • Promoure estudis i treballs de recerca en el camp de la fusta i de les seves aplicacions estructurals.
  • Impulsar la creació i la implantació de segells i/o marques de qualitat.
  • Organitzar i impulsar seminaris, jornades tècniques, congressos i altres activitats similars que ajudin a la difusió i discussió tecnològica de l’ús estructural de l’àmbit de la fusta.